agrabeton

Nieuwsbrief april 2016
Gecoat beton in HyCare-stal laat varkens beter groeien 
Na de goede resultaten van de HyCare-stal voor biggen, heeft MS Schippers in september 2015 een HyCare Rendementstal ontwikkeld voor vleesvarkens. Het doel is een varkenshouderij waar geen antibiotica gebruikt wordt.
Lees verder >>
Meeste vergunningen voor stallen en schuren in Achterhoek 
In 2015 zijn de meeste bouwvergunningen voor stallen en schuren afgeven in de Achterhoek. Na de Achterhoek volgt opvallend het Noordwestelijk deel van Nederland. 
Lees verder >>
Koelen van beton verlaagt ammoniakemissie
De ammoniakemissie kan met driekwart worden teruggedrongen wanneer het betonoppervlak van de mestgang, het ligbed en de voergang in een melkveestal gekoeld wordt.
Lees verder >>
Plasmodel voorspelt ammoniakemissie van vloer
Onderzoeker Dennis Snoek van Wageningen UR heeft een model ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat de invloed is van de urineplas op de ammoniakemissie van een nieuwe stalvloer voor melkkoeien.
Lees verder >>
Nieuwe online versie van de CUR-Ontwerptool
Met de web based CUR-Ontwerptool is het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel van het betonmengsel samen te stellen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen.
Lees verder >>
Ook België aan de slag met beperking ammoniakemissie
In navolging van Nederland is ook de Belgische veehouderij volop aan de slag met het beperken van de ammoniakemissie. Binnen het demonstratieproject Goed GeRUND worden rundveehouders geïnformeerd over ammoniakemissie, het beleid dat daaromheen gevoerd wordt en de rol die de landbouwers kunnen spelen. 
Lees verder >>
 
 
Agrabeton Nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector, met speciale aandacht voor toepassingen van beton. Deze uitgave komt tot stand in samenwerking met het beton- en landbouwbedrijfsleven. Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cement&BetonCentrum.
www.agrabeton.nl
agrabeton@cementenbeton.nl
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen